Potpourri 11

Potpourri XI- B.S. 19/06/2013 - Wet van 5 mei 2019  houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en tot modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de Notariële Aktebank

 

Inhoud:

  1. Wettelijke basis Sidis Suite
  2. Modernisering collectieve schuldenregeling
  3. Voorwaardenregister voor de opvolging van zij die onder voorwaarden in vrijheid zijn gesteld
  4. Betere informatiedoorstroming tussen de federale staat en de justitiehuizen via het Elektronisch Justitieel opvolgingsdossier

 

Parlementaire fiche met overzicht van voorbereidende werkzaamheden