Wetgeving 2019

 

6 JUNI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-06-2019

 

 

22 MEI 2019. - Wet betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-06-2019

 

 

12 MEI 2019. - Wet tot oprichting van een Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-06-2019

 

 

7 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

 

Voorbereidende werken - B.S.  15-05-2019

 

 

5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  16-05-2019 

5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-05-2019 

 

 

5 MEI 2019. - Wet houdende wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-05-2019 

 

 

5 MEI 2019. - Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-05-2019 

 

 

5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

 

Voorbereidende werken - B.S.  14-06-2019 

 

 

5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-06-2019 

 

 

28 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van bepalingen betreffende de geïntegreerde politie

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-05-2019

 

 

22 APRIL 2019. - Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-05-2019 

 

 

13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  14-05-2019 

 

 

13 APRIL 2019. - Burgerlijk Wetboek - boek 8 "Bewijs"

 

Voorbereidende werken - B.S.  14-05-2019 

23 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-03-2019 

 

 

23 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  29-03-2019 

 

 

23 MAART 2019. - Wetboek van vennootschappen en verenigingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-04-2019 

 

 

23 MAART 2019. - Wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-04-2019 

 

 

23 MAART 2019. - Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-04-2019 

 

 

23 MAART 2019. - Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-04-2019 

 

 

10 MAART 2019. - Wet tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van `s-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-03-2019 

 

 

3 FEBRUARI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" en tot nadere bepaling van haar onderzoeksbevoegdheid

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-02-2019 

 

 

3 FEBRUARI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-02-2019 

 

 

15 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-02-2019 

 

 

15 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde "cold cases" betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-02-2019 

 

 

15 JANUARI 2019. - Wet tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de geïntegreerde politie en defensie

 

Voorbereidende werken - B.S.  18-03-2019

 

 

21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-12-2018 

 

 

19 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

 

Voorbereidende werken - B.S.  23-01-2019 

 

 

19 DECEMBER 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind

 

Voorbereidende werken - B.S.  01-02-2019