Potpourri 1

Potpourri I – B.S. 22 oktober 2015 - 19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Inhoud:

 

 1. Veralgemening principe alleenzetelende rechter
 2. Beperking verplicht advies van het openbaar ministerie in burgerlijke zaken
 3. Efficiëntere communicatie tussen actoren van justitie
 4. Herwaardering van eerste aanleg
 5. Eenvoudige motivering en gestructureerde conclusies
 6. Nietigheid enkel bij bewezen belangenschade
 7. Verstekvonnissen
 8. Onbetwiste schuldvorderingen
 9. Stimulans gerechtelijke bemiddeling
 10. Beperken van kostprijs en duur van onderzoeksmaatregelen
 11. Verjaringstermijn in strafzaken verlengen
 12. Tijdelijke verplaatsing zetel vrede- en politierechtbanken
 13. Langer werken voor magistraten, referendarissen en parketmagistraten

 

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB

Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)