Nationaal

1.Nationaal (wetgeving, rechtspraak, rechtsleer)

Website hoven en rechtbanken

Informatie in het algemeen en over alle gerechtelijke entiteiten (hoven, rechtbanken, vredegerechten, politierechtbanken enz.

http://www.rechtbanken-tribunaux.be

Portaalsite F.O.D. Justitie

http://www.juridat.be/

Informatie over de hervorming van Justitie

Openbaar Ministerie

                http://www.om-mp.be/

Omzendbrieven

Hof van Cassatie

Algemeen

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie

Arresten Hof van Cassatie (1790-2015)

http://bib.kuleuven.be/rbib/collecties/arresten-van-het-hof-van-cassatie

Arresten Hof van Cassatie (1832 – 2016)

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/arresten_van_cassatie/

Arresten Hof van Cassatie (vanaf 2011)

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Libercas (samenvatting voornaamste arresten Hof van Cassatie van lopend jaar en voorheen)

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/libercas/

Casslex (Samenvattingen van de arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens uitgelegde wetsbepaling)

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/casslex

Tradcas bevat de vertaalde samenvattingen van arresten van het Hof van Cassatie, geordend volgens rolnummer

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/tradcas

Juridat - rechtspraak van Hof van Cassatie, hoven van beroep, rechtbanken enz.
 

http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Wetgeving

Als u een tekst zoekt die gepubliceerd werd na 1 juni 1997, kunt u het best gebruik maken van het geavanceerde zoekscherm van de online versie van het Belgisch Staatsblad. U kunt het scherm terugvinden op het volgende adres: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm.

Een andere optie is de databank Belgische wetgeving (Justel), waarin eveneens een selectie van oudere teksten is opgenomen: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Staatsblad

http://www.staatsblad.be

Wetteksten verkeerswetgeving.

Voor teksten over de verkeerswetgeving kan u terecht op onderstaande url:

http://www.wegcode.be

Kamer  - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden

 

http://www.dekamer.be

Indien u het nummer van het document kent (zie onderaan in B.S. op de betreffende wetgeving), dan kan u gemakkelijk de voorbereidende werkzaamheden terugvinden, door in het menu van het Parlement bovenaan op “Documenten”, dan “Parlementaire Stukken van de Kamer” en dan “Volledig overzicht” te klikken.

Bulletin schriftelijke vragen en antwoorden – klik hier

Beknopt verslag Commissies – klik hier

Senaat  - o.m. van belang voor voorbereidende werkzaamheden
 

http://www.senate.be

Indien u het nummer van het document kent (zie onderaan in B.S. op de betreffende wetgeving), dan kan u gemakkelijk de voorbereidende werkzaamheden terugvinden, door in het menu van de Senaat links bovenaan op “wetgeving” te klikken en dan zoeken “op nummer”

BelgieLex - kruispuntbank van de wetgeving  - handleiding beschikbaar op de site
 

http://www.belgielex.be

Grondwettelijk Hof

 

http://www.const-court.be/

Arresten Grondwettelijk Hof

https://www.const-court.be/cgi/judgments.php?page=full&lang=nl

Documentenserver NL

http://www.const-court.be/public/n/

Raad van State en Reflex
 

http://www.raadvst-consetat.be/

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=info&c=&d=intro&docid=&tab=&lang=nl

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 

http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/home

Databank arresten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

http://www.rvv-cce.be/rvv/index.php/nl/arresten/arresten-rvv

Interfederaal gelijkekansencentrum
 

                Databank rechtspraak

                http://unia.be/nl/rechtspraak-alternatieven

Jura

www.jura.be

Login en paswoord nodig - betalend

Strada

www.stradalex.com

Login en paswoord nodig - betalend

Lexact
 

http://www.lexact.be (betalend) – in eerste instantie wetgevingsdatabank

Site gerechtsdeurwaarders
 

http://www.gerechtsdeurwaarders.be

Notariaat
 

                https://www.notaris.be/ 

Advocatuur
 

                www.ordeexpress.be  - zie ook www.advocaat.be

Jurisquare (betalend)


Via onderstaande url

http://www.jurisquare.be/nl/newsletter.html

kan u zich evenwel gratis inschrijven op een nieuwsbrief waardoor u op geregelde tijdstippen ingelicht wordt over de inhoudstafels van de juridische tijdschriften die u zelf selecteert.

Daarnaast is Jurisquare een verzamelplaats van rechtspraak die gepubliceerd is in bepaalde tijdschriften.

Internetcodex (maakt gebruik van Justel)
 

Een internetcodex vindt u via onderstaande url:

http://www.internetcodex.be/

Vlaamse Codex
 

De geconsolideerde Vlaamse Wetgeving vanaf 1 januari 1970 vindt u terug op onderstaande url:

http://codex.vlaanderen.be/

FisconetPlus
 

FisconetPlus vindt u terug via onderstaande url:

https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public (aanmelden nodig)

Voor alle wetboeken is aanmelden nodig !

Wetboek inkomstenbelastingen

Wetboek B.T.W.

Wetboek successierechten Vlaams Gewest

Wetboek registratierechten Vlaams Gewest

Algemene wet douane en accijnzen

Staatsblad Clip
 

Via onderstaande link, kan u zich inschrijven op een gratis nieuwsbrief van het Staatsblad.

http://www.stradalex.com/STAATSBLAD/

Databank internationaal privaatrecht
 

http://www.ipr.be/

Databanken milieurecht
 

http://www.law.ugent.be/cgi-bin/dmr.cgi?info=voorstelling

Databank Kinderrechten
 

http://www.kekidatabank.be/opac/

Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie
 

http://navigator.emis.vito.be/milnav-consult/

Databank rechtspraak migratie – integratie
 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak

Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid


https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties/btsz

Tijdschrift voor privaatrecht


http://tpr.be  (deels vrij beschikbaar)

Rechtskundig Weekblad (archief)


https://www.rw.be/archief/jaargang

Databank Federaal Migratiebeleid (databank mensenhandel en mensensmokkel)


https://www.myria.be/nl/rechtspraak

Jura Falconis


https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/artikels/jaargang/

Gegevensbeschermingsautoriteit
 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Arrestendatabank Vlaamse handhavingsbeleid
 

https://arrestendatabank.be/