Potpourri 2

Potpourri II – B.S. 19 februari 2016 - 5 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Inhoud:

1. Voorafgaande erkenning van schuld (“guilty plea”) bij straffen onder de 5 jaar

2. Repatriëring van de veroordeelden voor strafeinde

3. Ontlasting Hof van Assissen tvv correctionele rechtbank

4. Invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf

5. Inperking nietigheid bij lichte vormgebreken

6. Minder verzet en verstek in strafzaken

7. Uitbreiding bevoegdheden administratief personeel politie: meer focus op kerntaken politiepersoneel in het veld

 

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB 

 

Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)