E-groep vlaamse magistraten

Indien u informatie wenst over Justitie, kan u in eerste instantie de website van hoven en rechtbanken bekijken. U vindt daar zeer veel tweetalige informatie.

Deze website (nog in opbouw) wordt onder meer gebruikt om documentatie te verspreiden onder de leden van de e-groep vlaamse magistraten.

Sommige documentatie wordt ook ter beschikking gesteld van advocaten, juristen, geïnteresseerde burgers enz.

Magistraten kunnen aan collega's vragen welke stappen zij moeten zetten om aangesloten te worden op de e-groep vlaamse magistraten..

Hof van Beroep Gent