E-groep vlaamse magistraten

Indien u informatie wenst over Justitie, kan u in eerste instantie de website van hoven en rechtbanken bekijken. U vindt daar zeer veel tweetalige informatie.

Deze website (nog in opbouw) wordt gebruikt om documentatie te verspreiden onder de leden van de e-groep vlaamse magistraten.

Sommige documentatie wordt ook ter beschikking gesteld van advocaten, juristen, geïnteresseerde burgers enz.

Bepaalde documentatie zal immers enkel zichtbaar zijn voor aangesloten leden.

Magistraten kunnen aan collega's vragen welke stappen zij moeten zetten om aangesloten te worden.

Hof van Beroep Gent