Potpourri 3

Potpourri III – B.S. 13 mei 2016 - 4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Inhoud:

 1. Een betere rechtspositie voor de geïnterneerden via de introductie van de interneringskamers

2. Betekeningen worden elektronisch

3. Efficiënter strafonderzoek door bijkomende bevoegdheden voor het parket- generaal

4. Verplichte opleiding budgetbeheer voor magistraten

5. Aanwerven magistraten wordt vereenvoudigd

6. Elektronische handtekening voor ambtenaren

7. E-mail vervangt de aangetekende zending in interne communicatie

 

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB

 

Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)