E-groep lawyers

Indien u interesse heeft in de e-groep lawyers, dan moet u ingevolge de GDPR-wetgeving dit formulier invullen.

Het invullen van het formulier kost amper één minuut tijd.

Lees boven elk veld de commentaar die gegeven wordt om het veld goed in te vullen.

Gelieve na het invullen op de blauwe knop “SUBMIT” te Klikken.

Tijdstip van invullen van formulier.

Na het invullen van het formulier, ontvangt u een kopie ervan op het door u opgegeven mailadres.

Het formulier, waarin u uw toestemming betuigt, wordt door mij bewaard om bewijs te kunnen leveren van uw uitdrukkelijke toestemming.

Andere manier om toestemming te verlenen ?

Er is geen andere manier om toestemming te verlenen, omdat ik een bewijs moet hebben dat u zich akkoord heeft verklaard met uw deelname. Het is voor mij onmogelijk om aanvragen tot inschrijving per mail te ebwaren.

Identiteit

De e-groep ( informatiegroep)  is eigenaar van en wordt beheerd door Eric Beaucourt, ere-voorzitter rechtbank eerste aanleg Gent.

Er wordt gebruik gemaakt van software van Google.

Leden van de e-groep.

Iedereen die het wenst kan ingeschreven worden.

Doel van e-groep.

De e-groep heeft tot doel juridisch nieuws te verstrekken aan iedereen die deel uitmaakt van deze e-groep.

Deze informatie is gratis en er wordt geen reclame verspreid. De e-groep heeft geen enkele bron van inkomsten, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.

Wanneer een derde vraagt om een bericht te verspreiden op de e-groep, dan ontvangt de eigenaar hiervoor geen enkele vergoeding noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.

De eigenaar behoudt zich wel het recht voor, om zonder opgave van enige reden, een bericht niet te verspreiden.

De berichten worden geselecteerd door de eigenaar van de e-groep en geen enkel lid kan aanspraak maken op enige juistheid en  volledigheid van de informatie.

Een lid kan dus geen enkel recht ontlenen aan de verspreiding van de berichten.

Privacybeleid.

Indien u dit formulier invult, dan gaat u akkoord met het privacybeleid van Google (klik op link)) en volgende voorwaarden.

De gegevens worden opgeslagen op de servers van Google en bevatten uw naam, uw mailadres, uw rol (lid, moderator, eigenaar), de datum waarop u lid bent geworden en een instelling voor het leveren en plaatsen van de berichten.

De gegevens, namelijk weergavenaam en mailadres, kunnen gewijzigd worden op verzoek van een lid. Daartoe moet een aanvraag gestuurd worden naar lawyers@vlaamsemagistraten.be   

Alle berichten op deze e-groep worden bewaard, behoudens berichten die bijvoorbeeld worden verwijderd door de beheerder.

U kan normaliter zelf altijd de gegevens en berichten bekijken.

De datum waarop u lid bent geworden, wordt automatisch aangemaakt door Google.

Uw e-mailadres zal enkel worden gebruikt voor deelname aan deze e-groep. Deze informatie noch de berichten worden door de beheerder doorgegeven aan derden.

Wanneer de e-groep wordt afgesloten, worden alle berichten en mailadressen verwijderd. Ook wanneer een lid zich uitschrijft, wordt het mailadres verwijderd.

Indien het aantal berichten de door Google voorziene quota overschrijdt, kunnen deze verwijderd worden. Ook de eigenaar kan beslissen de berichten te verwijderen, hetzij op eigen initiatief hetzij op gemotiveerd verzoek van een lid, zonder opgave van redenen. Elk lid ontvangt immers een kopie van elk bericht.

Ook nadat u uw toestemming heeft gegeven om deel te blijven uitmaken van deze e-groep, kan u zich op om het even welk moment uitschrijven uit deze e-groep. Daartoe wordt onderaan elk bericht een link voorzien door Google.

Indien deze link niet werkt, dan kan u uw uitschrijving altijd vragen aan eric.beaucourt(verwijder dit)@telenet.be

Indien u niet akkoord kan gaan met deze voorwaarden, dan kan u geen deel uitmaken van deze e-groep en wordt uw aanvraag niet gehonoreerd.

Eenmaal aangesloten, heeft u heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.