Potpourri 5

Potpourri V – B.S. 24 juli 2017 - 6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1)

 

Inhoud:
  1. Verbetering van de grensoverschrijdende procedures bij kinderontvoeringen naar het buitenland
  2. Uitbereiding binnenlandse adoptieprocedure en de adoptie na kafala
  3. Erfkeuze enkel nog voor notaris, oprichting centraal erfregister
  4. Videoconferentie bij verlijden akten aankoop woning
  5. Hervorming gerechtelijke stage
  6. Aanpassingen vredegerechten en politierechtbanken
  7. Zittingen op verplaatsing

 

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB

 

Wet en voorbereidende werkzaamheden (PDF)