Potpourri 7

 

Potpourri VII— B.S. 27 juli 2019—wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake  

Inhoud:

  1. Ruimere bevoegdheid van de vrederechter voor zaken tot € 5000
  2. Vereenvoudiging procedure van echtscheiding in onderlinge toestemming
  3. Geen afschriften meer van registers van burgerlijke stand afgeleverd door griffies
  4. Elektronische ondertekening en verzending van vonnissen binnen 5 dagen na uitspraak

Wetgevingsdossier opgesteld door OVB

Wet en voorbereidende werkzaamheden (pdf)