Potpourri 8

 

Potpourri VIII – B.S.02/07/2019 - Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing  

 

Inhoud:

 

  1. Oprichting centrale Databank Akten van de Burgerlijke Stand
  2. Vereenvoudiging procedure tot verandering van naam en voornaam
  3. Flexibilisering beheer mede-eigendom van gebouwen
  4. Stimulering alternatieve vormen van geschillenbeslechting

 

Wet en voorbereidende werkzaamheden (pdf)